OGŁOSZENIE

Informujemy ,że wszelkie wpłaty na rzecz MZN (czynsz za lokal, opłaty za garaże itp) są przyjmowane bez prowizji przy ul.Strzegomska 6 w Świebodzicach w Punkcie MONETIA Sp.Z O.O. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 z przerwą od 13.00 do 13.30.


 ANKIETA

Miejski Zarząd Nieruchomości zaprasza do wypełnienia ankiety, która posłuży do inwentaryzacji wszystkich budynków znajdujących się na terenie Gminy Świebodzice pod kątem sposobów ogrzewania budynków, odnawialnych źródeł energii.

W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Programu Ochrony Powietrza zarządcy mają obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków komunalnych ( piecy i kotłów c. o.).

Przesłane ankiety pozwolą uzyskać wiedzę na temat aktualnego sposobu ogrzewania lokali komunalnych przez mieszkańców Gminy Świebodzice i ewentualnej wymiany na inny niskoemisyjny system grzewczy oraz ocenią gotowość mieszkańców do przeprowadzenia inwestycji obejmujących likwidację starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) i zastąpieniu go niskoemisyjnym typem ogrzewania (gazowe, na biomasę). Gmina uzyska dane konieczne w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji zadań związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Dane nie będą wykorzystywane w innych celach, czy też przekazywane podmiotom trzecim.

Wypełnioną ankietę można zostawić w pokoju nr 2 w sekretariacie, przesłać listownie na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Świdnicka 7B, 58-160 Świebodzice, lub na adres e-mail: mzn@swiebodzice.pl 

PLIK DO POBRANIA:


UWAGA !!!
INFORMACJA O LIKWIDACJI KASY 
MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.04.2021r. zostaje zlikwidowana kasa Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
Wszelkie wpłaty na rzecz MZN ( czynsz za lokal,opłaty za ogrody, garaże itp.), będą przyjmowane bez prowizji w biurze usług płatniczych przy ul. Świdnickiej 11B (punkt naprzeciwko Poczty Polskiej ).

Wpłaty można również przekazać na rachunek bankowy:

Miejski Zarząd Nieruchomości
ul, Świdnicka 7B
58-160 Świebodzice

BNP Paribas Bank Polska S.A.
NR 66 2030 0045 1110 0000 0229 6750

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


 

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w całym kraju, prosimy o kontakt telefoniczny w przypadku awarii bądź innej ważnej sprawy związanej z Miejskim Zarządem Nieruchomości 

Telefony Kontaktowe:
 • Sekretariat – 74 66-40-100
 • Wspólnoty Mieszkaniowe – 74 66-40-124
 • Dział Księgowości i Kadr – 74 66-40-132/129
 • Dział Czynszów i Windykacji – 74 66-40-122/110
 • Dział Obsługi Mieszkańców – 74 66-40-137/107/106/104/134

OGŁOSZENIE
(19.10.2020)

Dnia 16 października 2020 r. uruchomiono program wymiany okien, drzwi zewnętrznych i wykładziny PVC w lokalach komunalnych w ramach częściowej partycypacji w kosztach przez Gminę Świebodzice. Patrz: Info na stronie https://www.bip.mzn.swiebodzice.pl w zakładce „MENU PRZEDMIOTOWE / ZARZĄDZENIA DYREKTORA”. Informacji w tej sprawie udziela również Dział Techniczny pod telefonem nr 746640107 (137).
 


 

    

TELEFONY ALARMOWE

 • 991  Pogotowie Energetyczne

 • 992  Pogotowie Gazowe

 • 994  Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

 • 998  Straż Pożarna

 • 999  Pogotowie Ratunkowe

 • 997  Policja

    

stat4u

     |  do góry  |